Lees ook ons corporate blog: platforme2e_logo_small

Nederland Werkt Online
Uw social platform

ABN: ICT wordt radicale vraagmarkt

ABN AMRO heeft de nederlandse markt voor online ICT-diensten onderzocht. Conclusie: bij cloud computing verschuift de macht naar de gebruiker. Zij beïnvloeden aanbieders. Het wordt een radicale vraagmarkt waarbij ‘de business’ alle ingrediënten aanwezig ziet te profiteren van cloud computing. Aanbod gedreven ICT-bedrijven staan zichzelf in de weg met achterhaalde businessmodellen gebaseerd op licenties en ‘uurtje factuurtje’.

Online ICT-diensten bieden veel voordeel voor ondernemers, businessmanagers en gebruikers. In kosten, flexibiliteit en functionaliteit. Desondanks blijken er twee belangrijke barrières voor de ICT-sector om over te stappen op het aanbieden cloud computing: de oplossingen sluiten niet aan bij hun huidige businessmodel en de omzet van de huidige producten en diensten staat nog niet onder druk. Met een gemiddelde time-to-market van elf maanden is de switch naar cloud computing bovendien niet snel gemaakt.

Klantrelatie centraal

De ICT-sector baseert traditioneel haar businessmodel op inkomsten uit licenties en ‘uurtje-factuurtje’. Bij cloud-oplossingen ga je naar inkomsten uit gebruik. ICT-aanbieders moeten een commerciële, financiële en culturele omslag maken. Niet langer meer een focus op verkooptargets, maar juist op langetermijnrelaties met opdrachtgevers. Dat vinden veel bedrijven lastig. Vandaar dat de stap richting cloud computing niet zo snel gezet wordt. Daar komt nog bij dat het aanbieden van cloud-diensten vraagt om de nodige investeringen, terwijl gemiddeld genomen de omzet van de huidige producten en diensten nog niet onder druk staat.

100% koerswijziging

Cloud computing ‘doe je er niet bij’, zo staat in het rapport. Is het niet vanwege de financiële gevolgen voor de aanbieder van cloud-diensten, dan is het wel vanwege de sterk veranderde rol die hij krijgt. Door cloud computing krijgen ICT-ondernemers ook de mogelijkheid om een langdurige relatie met hun klanten op te bouwen. Technisch experts worden steeds meer adviseurs, waardoor ze meer betrokken worden in en kennis moeten hebben van het primaire proces van hun klanten. In feite gaan ze van een leverende naar een begeleidende rol. ICT-aanbieders die in de cloud gaan, moeten dus het businessmodel aanpassen en hun medewerkers op een andere manier laten werken. Daarvoor is een 100% koerswijziging nodig. Hier schuilt ook de oorzaak van de grote terughoudendheid bij de huidige aanbieders: deze keuze houdt grote risico’s in.

Vraag verandert sneller dan ICT-bedrijven

ICT-bedrijven waren lange tijd gewend om zelf de afname van nieuwe producten te kunnen sturen. Dit is verleden tijd. Zeker de nieuwe generatie gebruikers legt hun vraag meer dwingend op. Via de consument en de werknemer komt nieuwe technologie bedrijven en instellingen binnen. Hierdoor verandert de vraag naar ICT-oplossingen sneller dan ICT-bedrijven zelf. Jonge bedrijven en ICT-managers kunnen makkelijker aan deze vraag voldoen.

Mismatch vraag en aanbod

Uit de conclusie blijkt een mismatch tussen vraag en aanbod. Omdat de vraag steeds meer leidend wordt en bekendheid en vertrouwen zullen toenemen, kunnen ICT-bedrijven uiteindelijk niet anders dan meegaan in een veranderend businessmodel. Het is een groeimarkt met groeistuipen. Voor een aantal aanbieders biedt dit een kans die zij al hebben gegrepen, maar voor veel bedrijven rest er nog een uitdagend pad.

Nieuwe rollen

Gebruikers worden overspoeld door informatie uit allerlei verschillende hoeken: ICT-leveranciers, vakmedia, kennisinstituten, banken en de overheid. Cloud computing is er in veel verschillende soorten. Alle ICT-diensten die via internet aan de gebruiker worden aangeboden, zijn een vorm van cloud computing. Er wordt gesmeten met termen, merknamen en tools, maar wat betekent het allemaal, waar gebruik je het nu precies voor? De beoogde gebruiker van cloud computing ziet door de bomen het bos niet meer. Aan de vraagzijde van de markt is daarom behoefte aan duidelijk advies en dit vereist een andere aanpak van ICT-aanbieders. ICT-ers zullen beter moeten leren hun klanten te adviseren. Ze moeten in staat zijn de behoeften van hun klanten tijdig te signaleren en goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de markten van hun klanten.

Nederland Werkt Online.nl

Het is fijn in een gedegen rapport te lezen dat ‘de toekomst op gebied van online ICT vooral voor jonge bedrijven kansrijk is’. Zoals Nederland Werkt Online.nl. Ons zogenaamde ‘disruptive businessmodel’ is volledig gebaseerd op het verlenen van service rond online dienten. Zonder ballast uit het verleden, met focus op de klantvraag. Al vanaf €10 per gebruiker per maand beschik je over een volwaardige online kantooromgeving. Voor mail en het delen van agenda’s en documenten. Rechtstreeks vanuit de datacenters van Google of Microsoft. Eventueel aangevuld met migratie, training en onbeperkte gebruikersondersteuning.

Download rapport

Het sectorrapport ‘Groeistuipen van cloud computing’ is hier als gratis PDF te downloaden.

  • Sam van Buuren,
  • 13 april 2012

Plaats een reactie

Verbinden en verbeteren