Lees ook ons corporate blog: platforme2e_logo_small

Nederland Werkt Online
Centrale Ondernemingsraad – Vorming Nationale Politie

Project info

Doel
De Centrale Ondernemersraad (COR) van de Nationale Politie wil de kennis en vakmanschap van 65.000 collega’s intensief betrekken bij de vorming van de Nationale Politie.

Aanpak
De vorming van de Nationale Politie is centraal geregisseerd. De COR wil agenten wel actief bij dit veranderingsproces betrekken. Wat verstaan zij onder ‘professionele ruimte’ en hoe willen ze die invullen? Organisatieadviesbureau DeLimes begeleidt dit traject en stelt daarbij verbinding en ontmoeting centraal. Fysiek via bijeenkomsten en online op een besloten platform. De dialoog tussen agenten, staf en leidinggevenden mobiliseert alle kennis en ervaring, en houdt energie en thematiek vast. Analyse van de activiteiten op het platform en op openbare social media geeft aan wat er leeft. Nederland Werkt Online monitort deze interactie en faciliteert de online dialoog. Dit is waardevolle feedback voor de verdere inrichting van het veranderproces.

Resultaat
“Met onze besloten projectomgeving en openbare social media versterken we de participatie van een grote groep mensen. Dat lukt niet met alleen fysieke bijeenkomsten. Door de online communicatie van collega’s goed te volgen, weten we welke thema’s er leven. Noodzakelijke informatie op weg naar een breed gedragen inrichting van de Nationale Politie.”

Jiddo Alberts, lid COR i.o. Nationale Politie, werkgroep Social Media & Community.

 

< Vorige Volgende >